php dosya işlemleri

Php eğitimlerinde dosya işlemleri ele alınıyor.
ÖRNEK 1(Dosya oluşturma):
touch("veri.txt");
Örnek 2(Dosya açma ve içine veri yazma):
$dosya = fopen("veriler.txt", "w");
fwrite($dosya, "sarper arıkan");
fclose($dosya);

haftanın Konusu 12. Hafta

Bu haftanın konusu, ürün yönetimi. Bir ürünün daha fikir aşamasında ortaya çıkışından, tasarımı, üretimi, tüketiciye tanıtımı, ve satışına kadar olan süreçten bahseden konuklarımız Gamze Sofuoğlu ve Kürşat Ceylan, Tüm bu süreçleri nasıl yönettiklerini aktarıyorlar.

php güvenlik önlemleri

Php eğitiminde bugün güvenlik önlemleri ele alınıyor.
Örnek güvenli kodlamalar:
<?php
$veri = "Can Deneme metni";
$guvenliveri = addslashes($veri);
?>
<?php
$veri = "<deneme metni>";
$guvenliveri= htmlspecialchars($veri);
echo $guvenliveri;
?>

<?php
$veri ="<b>Kalın metin</b>";
$guvenliveri = strip_tags($veri);
echo $guvenliveri;
?>

Sayfalar