Bağlama üzerinde tezenesiz çalım, Şelpe tekniği eğitimi, Pençe vurma egzersizleri ve âşıklama tekniği