Bağlama üzerinde Tezenesiz çalım, Şelpe, Tel çekme tekniği