Sakatlık Çalışmaları 12: Gülsüme Şenocak ile İrving Kenneth Zola.