18 Mayıs 2014 Selen Özel Bilgi yarışması Üçüncü Oturum

Açıklama: 

Üçüncü oturumun ses kaydı

Ad - Soyad: 
Engelsiz Erişim
Ses dosyası: 
  • Filename: SelenOzelbilgiyarismasiucuncuoturum.mp3
  • Filesize: 128436665