Android Erişilebilirliği 3. Oturum 06.01.2021

Açıklama: 
Sarper Arıkan bu oturumda, TalkBack eğiticisi ile tanışma ve ilk ayarların yapılması konusunu işliyor.
Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan
Ses dosyası: 
  • Filename: android-erisilebilirligi-3.oturum.mp3
  • Filesize: 24860215