Engelsiz Eğitim Platformu

Sağlamcılık Buluşmaları 2: Evrimsel Köken ve Varoluşsal Korkular

Buluşmalarımızın İkincisinde, sakatların görmezden gelinmesi, zaman zaman yok sayılması, hatta şiddet suçlarına maruz kalmalarındaki evrimsel ve varoluşsal kökenlere göz attık. İnsanların hastalıklara karşı korunma için evrildikleri kaçınma davranışının sakatlara karşı nasıl yanlış bir alarma dönüştüğünü irdeledik. Ardından da sakat kişilerin insanlara ölümü, kendi zayıflıklarını ve kırılganlıklarını anımsatmaları sürecinin nasıl bir kaçınma davranışına dönüşebileceğini birlikte tartıştık.

Mutfakta Erişilebilir Yöntemler 17. Oturum 09.04.2021

Bu son oturumumuzda, yemek sonrası mutfak temizliği üzerine erişilebilir yöntemleri konuştuk. Adı-Soyadı: Dilek Başar Açlan, Elif Ünver Çırpan, Gizem Alakaya, Nurşen Sunar Korkmaz, Sevgi Mart Göcen. E-Posta adresleri: dilek.basar55@gmail.com helifunver@gmail.com gizemalakaya@gmail.com nsunarkorkmaz@gmail.com sevgi.mart@gmail.com

Mutfakta Erişilebilir Yöntemler 16. Oturum 06.04.2021

Bu haftaki söyleşimizin ilk bölümünde, konuğumuz Selin Kutucular, bizlere estetik sofra hazırlama yöntemlerini anlatıyor. ikinci bölümde ise körcül servis yöntemleri üzerine konuşuyoruz. Adı-Soyadı: Dilek Başar Açlan, Elif Ünver Çırpan, Gizem Alakaya, Nurşen Sunar Korkmaz, Sevgi Mart Göcen. E-Posta adresleri: dilek.basar55@gmail.com helifunver@gmail.com gizemalakaya@gmail.com nsunarkorkmaz@gmail.com sevgi.mart@gmail.com

Armoni ve Müzik Teorisi 16. Oturum 05.04.2021

Armoni ve müzik teorisi buluşmalarımızın bu son oturumunda, Jaz armonisi ve Türk müziği makamları üzerine kurulan armoniden söz ediyoruz. Özgür Altınok ve Ömer Zeki Urhan Hocalarımız konuk eğitimci olarak katılıyorlar. Başta derslerimize sürekli olarak destek veren kompozitör Koray Sazlı Hocamıza, oturumlara katılarak sorularıyla bizleri motive eden katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeni eğitimlerde buluşmak üzere hoşça kalım. Kerim Altınok

Sayfalar